Sanotaan, että puut ovat maapallon keuhkot ja jokainen puu onkin tärkeä. Joskus vaan puutkin tulevat tiensä päähän ja erityisesti vanhojen puiden kuntoa on hyvä seurata säännöllisesti. Silmämääräisessä seurannassa havaittuja poikkeamia ovat esim. latvuksen harventuminen, runsas oksien kuivuminen, puiden lahottajien ja tuholaisten esiintyminen sekä runkovauriot, kuten repetymät, halkeamat ja pintaruhjeet. Huonokuntoinen puu on tärkeää poistaa ennen kuin se aiheuttaa vahinkoa omalle tai naapurin kiinteistölle, saati henkilövahinkoja.

Puiden kaatoon liittyy monenmoisia huomioon otettavia asioita. Tiesithän, että asemakaava-alueella tarvitaan maisematyölupa, jos haluat kaataa puun tontiltasi? Maisematyöluvan hakijana voi olla ainoastaan kiinteistön omistaja tai haltija ja luvan voi hakea joko paperihakemuksella  www.turku.fi/puunkaato tai sähköisesti www.turku.fi/elupa . Myönteinen päätös on omakoti- ja paritalokohteissa hinnaltaan 100 euroa ja jos päätös on kielteinen, maksu on puolet edellä mainitusta eli 50 euroa.

Puun kaatoa kannattaa suunnitella hyvissä ajoin, tulevan kevään puunkaatoja voi ennakoida hoitamalla luvat kuntoon jo edeltävän talven aikana. Lintujen pesintäaikana 10.4-31.7. puunkaatoja tulee välttää. Myös talvi on lumen ja roudan vuoksi hyvää aikaa puiden kaatamiseen, näin suojataan aluskasvillisuutta. Puunkaadon ennakkokyselyn voi laittaa ensisijaisesti sähköisesti www.turku.fi/elupa, sieltä saatte lisätietoja asiaan.

Jos puun oksat yltävät naapurin puolelle ja ne aiheuttavat harmia, niin Naapurussuhdelaissa sanotaan, että ”naapurin alueelta ulottuvat oksat saa poistaa, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehoituksen saatuaan niitä poista”. Lähtökohtana on siis, että tilanteesta keskustellaan aina ensin puun omistavan naapurin kanssa ennen kuin oksia katkaistaan omatoimisesti. Kannattaa ottaa myös huomioon, että vastuu kiinteistön puolelta katualueelle työntyvän kasvillisuuden aiheuttamista vahingoista on kiinteistön haltijalla.

-Brita Palmroth

Palaa takaisin

+1