Mäkitupalaisyhdistyksen 110-vuotisjuhla Mäkitupatalolla 25.10.2019

Mäkitupalaisyhdistys on perustettu vuonna 1909. Aivan tarkkaa ajankohtaa ei enää ole tiedossa, mutta syksyä silloin elettiin. Siksi syksy on myös vuosijuhlalle sopiva ajankohta. Juhlakansaa oli runsaasti, tilaisuuteen osallistui n. 65 henkilöä eli talo oli varsin täynnä.

Ohjelma koostui puheista, musiikista ja ruokailusta. Myös yhdistyksen historiikin täydennysosa julkistettiin. Musiikista huolehti Jussi ja Matti Fredriksson duo ja Pajamäen Pelimannit. Ruokailusta vastasivat pitokokit Päivi ja Mikko Ahola.

Avauspuheen alkumaljoineen piti yhdistyksen puheenjohtaja Markku Ahti.

Markku Ahti

Hän kuvaili yhdistyksen pitkää historiaa perustamisesta alkaen. Yhdistyksen perustamisen aikoihin Mäkitupalaisten alue kuului Kaarinan kuntaan v. 1939 asti ja lukeutui Turun kaupungin takamaihin, joilla oli huono maine ja johon virallinen Turku ei juuri panostanut. Alun perin v. 1909 yhdistys perustettiin ajamaan asukkaiden hallinnoimien vuokratonttien lunastusta. Siitä siirryttiin myöhemmin kunnallistekniikan parantamisen ajamiseen ja kaavoitusasioihin. Viime aikoina yhdistyksessä on alettu keskustella siitä, pitäisikö yhdistyksen toiminnassa siirtyä ”kovasta” edunvalvonnasta ”pehmeämmän” asukkaiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin painottamisen suuntaan. Puheenjohtaja kutsui jatkossa myös jäseniä keskusteluun tämän asian tiimoilta.

Juhlapuheen piti Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lauri Kattelus.

Lauri Kattelus

Hän totesi, että Mäkitupalaisyhdistyksen historia kuvaa kaupunkikehitystä yleisemminkin. Yhdistyksen toimialue on nykyään laajasti ottaen kaupungin keskusta-aluetta ja osa ydinkeskustan ympärillä olevaa hyvämaineista ja hyvinvoivaa kehää. Omasta näkökulmastaan Kattelus nimesi osallisuuden tärkeimmäksi asukasyhdistyksen tehtäväksi. Osallisuus tarkoittaa asukkaiden, asioiden valmistelijoiden ja luottamushenkilöiden aiempaa läheisempää yhteistyötä.

Tarinoita Turun murteella tarjoili Riitta Vasenkari Turkuseuran murrekerhosta.

Riitta Vasenkari

Turkulaiset pitävät Turun murretta kauniimpana kuin mitään muuta! Vasenkari esitti runoja ja tarinoita, kaikki epäilemättä tosia, napakasti turuksi. Hauska esitys tuotti raikuvat taputukset.

TPK:n tervehdyspuheen piti TPK:n puheenjohtaja ja Turun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Seppo Lehtinen.

Seppo Lehtinen

Hän kiitteli Mäkitupalaisyhdistyksen pitkään jatkunutta erinomaista aktiivisuutta asukkaiden etujen valvonnassa. Yhdistyksellä on riittänyt mukavasti mielenkiintoa tämän lisäksi myös oman yhdistyksen ulkopuolisiin asioihin kuten toimintaan esim. Turkuseurassa ja TPK:ssa. Nytkin mm. TPK:n sihteeri on Mäkitupalaisyhdistyksestä.  Lehtinen esitti näkemyksenään, että sekä edunvalvonnan ja ”pehmeämmän” asukkaiden yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin tähtäävän toiminnan välillä ei voi tehdä valintaa, molempia ilman muuta tarvitaan. Painotukset sen sijaan muuttuvat ja sopiva tasapaino tulisi löytää.

Yhdistyksen historiikin täydennysosan julkistivat naisjaoston Tarja Mäkinen ja kirjailija Jouni Kallioniemi.

Tarja Mäkinen ja Jouni Kallioniemi

Tarja Mäkinen totesi, että historiikki toteutettiin naisjaoston aloitteesta ja sen tarkoituksena on nostaa esiin naisten panos yhdistyksen toiminnassa, kertoa Mäkitupatalon tarina ja päivittää yhdistyksen historiaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Historiikin kirjoittaja Jouni Kallioniemi nosti esiin  Mäkitupatalon rakentamisen monet käänteet, nousut ja laskut, jotka muodostavat hyvinkin jännittävän tarinan. Historiikki julkaistaan painetun version lisäksi sähköisessä muodossa yhdistyksen kotisivuilla.

Anne-Maija Koivisto ja Riitta Moberg palkittiin Mäkitupalaisten hyväksi tehdystä työstä.

Anne-Maija Koivisto

Riitta Moberg

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen rahastonhoitaja Anne-Maija Koivisto ja Naisjaoston Riitta Moberg saivat yhdistyksen viirin ja kukkia huomionosoituksena huomattavan pitkästä ja aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi. Viirit luovuttivat puheenjohtaja Markku Ahti ja varapuheenjohtaja Pekka Nylund.

Musiikkiesitykset rytmittivät juhlien kulkua. Jussi ja Matti Fredriksson duo ja Tapio Koivistolla vahvistettuna Pajamäen Pelimannit soittivat laadukasta ja monipuolista musiikkia.

Katso näyte yllä olevalta videolta klikkaamalla. Voit suurentaa kuvan klikkaamalla alapakissa oikealla olevaa neliötä.

Alla on vielä muutamia valokuvia juhlista kuvagallerian muodossa.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

 

– Urpo Jalava

 

 

1+