Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa heidän yleisiä ja paikallisia etujaan, edistää heidän asumiseensa liittyviä harrastuksia, tehdä kotiseututyötä ja huolehtia alueen viihtyvyydestä mm. kaavoitukseen ja liikenteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tekee tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin. Yhdistys on rakentavassa ja tiiviissä kanssakäymisessä kaupungin luottamus- ja virkamiesten kanssa sekä tekee tarvittaessa viranomaisille esityksiä ja anomuksia. Yhdistys pyrkii myös toimimaan hyvässä ja aktiivisessa yhteistyössä lähialueen muiden asukasyhdistysten kanssa.

Yhdistys on Turun Pientalojen Keskusjärjestö Ry:n (TPK) jäsen, joka valvoo jäsenyhdistystensä sekä niiden jäsenten yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja yleisiä taloudellisia etuja.

0