Mäkitupatalon vuokrausta koskevat säännöt

Vuokrauksen ehtona on, että vuokraaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sääntöjä sekä korvaamaan henkilökohtaisesti kaikki mahdollisesti tiloille, irtaimelle, kiinteistön omistajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot täysimääräisinä. Vuokraajan tulee olla vähintään 24-vuotias. Vuokraaja ei saa siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa tiloja kolmannelle osapuolelle. Vuokraajan tulee myös huolehtia, ettei tiloihin pääse ulkopuolisia henkilöitä. Vuokraaja vastaa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä paloturvallisuuteen liittyvien asioiden noudattamisesta.

Vuokrauskäytännöt

Vuokra-aika klo 10 – 01. Talon on oltava henkilöistä tyhjä viimeistään klo 01 ja se on oltava siivottuna seuraavana aamuna klo 10 mennessä. Avain on noudettavissa erikseen sovittuna aikana.  Vuokraaja vastaa vuokra-ajan päättyessä, että kaikki ovet ja ikkunat on lukittu (ovet myös takalukkoon) ja palauttaa avaimen sovittuun paikkaan. Ylimääräisestä oven avaamisesta veloitetaan 50 €, kadonneesta avaimesta 300 €.

Mäkitupatalon valtuuttamalla edustajalla on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa tai haittaa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Jos paikalle joudutaan hälyttämään poliisi, vartija tai Mäkitupatalon oma edustaja, veloitetaan tästä 100 €. Tilaisuus voidaan keskeyttää, mikäli vuokraehtoja ei noudateta.

Naapuriston huomioonottaminen

Koska Mäkitupatalo sijaitsee keskellä omakotiasutusta, on huolehdittava siitä, ettei talolta ja pihalta kantaudu häiritsevää meteliä klo 22 jälkeen, huom. erityisesti tupakoitsijat terassilla, poislähtijät ja taksia odottavat. Molemmat ulko-ovet tulee pitää suljettuina meluhaittojen estämiseksi klo 22 eteenpäin.

Tilat ja varustus

Mäkitupataloon on mahdollista tutustua sovittuna ajankohtana ennen vuokrauspäätöksen tekoa. Talossa on peruskalustuksena pöydät ja tuolit, jotka vuokraaja saa järjestää haluamallaan tavalla. Pöytiä ei saa raahata lattialla, vaan ne on siirrettävä nostamalla. Tilan vuokraan kuuluu keittiön käyttö astioineen. Mahdolliset pöytäliinat, kukat, kynttilät, somisteet yms. vuokraaja toimittaa itse. Tiloja koristellessa ei saa vahingoittaa mitään pintoja esim. naulaamalla tai liimaamalla.

Kokoukset

Tilavuokraan sisältyy tilojen käyttö sovittuna aikana, kalustus sekä peruskokousvälineet (valkokangas, videotykki ja äänentoistolaitteet).

Tarjoilut

Mäkitupatalolla järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joissa omat tarjoilut ovat sallittuja. Mäkitupatalolla ei ole anniskeluoikeuksia, mutta alkoholijuomien tarjoilu ilman korvausta on sallittu.

Keittiö

Vuokralaisen käytössä on juhlasalin lisäksi keittiö laitteineen ja astioineen. Keittiön tilojen tulee olla vuokra-ajan päättyessä olla siistit, puhtaat ja samassa järjestyksessä, kuin ennen vuokrausajan alkamista. Astiat tulee laittaa nimetyille paikoilleen.

Siivous

Vuokraaja huolehtii kaikkien sisätilojen ja piha-alueiden siisteydestä. Roskat laitetaan jätesäkkeihin ja viedään pihalla olevaan jäteastiaan. Tyhjät tölkit ja pullot pitää viedä pois, kuin myös kaikki muu vuokraajan mahdollisesti tuomat tavarat. Mikäli siivous on laiminlyöty tai sitä ei ole tehty sovittuun aikarajaan mennessä, veloitetaan siivouksen laiminlyönnistä 100 €.

Paloturvallisuus

Tupakointi on sallittu ainoastaan piha-alueella. Tupakantumpit laitetaan niille varatuille tumppiastioihin eikä niitä saa heittää ympäristöön.

Kynttilöiden saa käyttää sisätiloissa ainoastaan valvottuina paloturvallisilla alustoilla. Ulkotulia poltettaessa ja sijoittaessa tulee ottaa huomioon, ettei niistä aiheudu mitään vaaraa. Ulkotulet ja kynttilät tulee ehdottomasti sammuttaa tilaisuuden päättyessä ja niiden tulee olla jäähtyneet ennen roskiin laittoa.

Tilat on varustettu palohälyttimin, palosammuttimin ja sammutuspeittein. Tutustu etukäteen talon hätäuloskäynteihin (2), ne on merkitty opastein. Mahdollisen tulipalon uhatessa pyri sammuttamaan palonalku välittömästi ja ohjaa väki ulos sekä hälytä apua soittamalla 112.