1. Pihlajaniemi

  Pihlajaniemen pohjoisosan rakentaminen on notkahtanut eteenpäin, sillä Korkein Hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt kahden yksityishenkilön tekemän valitusluvan Pihlajaniemen asemakaavasta. Turun kaupunginvaltuusto on tuon kaavan hyväksynyt huhtikuussa 2022 ja se poiki nuo kaksi valitusta, jotka hylättiin kesäkuussa 2023. Hallinto-oikeuden päätös jäi siis voimaan, koska valitusluvan myöntämiseen ei KHO:n mukaan ollut perustetta.

  Valituksen aiheina oli kaava-alueen runsas mitoitus sekä puutteelliseksi väitetyt kaavaselvitykset. Nyt vahvistuva kaava sisältää asunnot 2500 asukkaalle. Pihlajaniemen eteläosaa ei ole vielä kaavoitettu.

   

     Palaa takaisin