Ympäristö-, kaavoitus- ja liikenneasiat

  •  Vähäheikkiläntie 37 KHO hylkäsi maaliskuun alussa 2020 alueen kaavasta tehdyt viimeiset valitukset. Kiinteistöyhtiö Bonava aikoo loppuvuodesta rakentaa alueelle, kaavan mukaisesti, kaksi 6. kerroksista asuintaloa, jotka valmistunevat 2021 lopulla.
  • Lauttarannan kevyen liikenteen silta. Kaupunginhallitus puoltaa Lauttarannan kevyen liikenteen sillan rakentamista Pitkänsalmen yli Korppolaismäestä Hirvensalon Lauttarantaan. Silta on teräsrunkorakenteinen putkipalkkisilta, jossa on läppä veneliikennettä varten. Siltaa varten ei ole määrärahaa ja rakennusesitys menee seuraavaksi valtuuston hyväksyttäväksi. Sillan rakennustyö kestää n. 9 kk. rakennuspäätöksen jälkeen.
  • Ojarinteen ajonopeuksien mittaustaulu on käännetty mittaamaan toisesta suunnasta ajonopeuksia. Mittaus jatkuu edelleen.
  • Pihlajaniemen pohjoisosa. Senaatti-kiinteistöt antoi Pihlajaniemen pohjoisosan kaavoitussuunnitelmista tiedotteen, jossa kerrottiin, että kaavaa on muutettu asukaspalautteen pohjalta. Mm. Mäkitupalaisyhdistyksen lausunnossa huomautettiin, että aivan Vähäheikkiläntien reunaan tulevat 8 kerroksiset talot varjostavat tien toisella puolella olevia omakotitaloja. Nyt luvattiin mm. kerroskorkeutta madaltaa ja tien reunaan laittaa viheralue ja kevyen liikenteen kaistat, jotka leventävät tietä. Pohjoisosaan tulevat 2500-3000 asukasta ja koko alueen vähintään 5000 asukasta tulevat vaikuttamaan kuitenkin lähiympäristön vanhojen omakotialueiden elämään merkittävästi.

Pohjoisosan rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2022-2023.

Senaatin tiedote on liitteenä tässä jäsenkirjeessä.

Pekka Nylund

Palaa takaisin

0