Ympäristö-, kaavoitus- ja liikenneasiat

  • Ojarinteen nopeus- ja liikennetiheysvalvonnan mittaustulokset osoittivat, että liikenne on yleisesti ottaen niin vähäistä ja rauhallista, ettei se aiheuta kaupungin taholta toimenpiteitä.
  • Puistomäessa on siirrytty ryhmitettyyn postinjakeluun. Oletettavasti tämä käytäntö tulee leviämään muuallekin toiminta-alueellemme.
  • Pihlajaniemen ensimmäisten kortteleiden tontinluovutuskilpailu on meneillään ja se koskee 45 000 rakennusneliömetriä, jotka on tarkoitettu n. 2000 asukkaalle. Rakentamisen on määrä alkaa 2022-2023.
  • Vähäheikkiläntien 37 kiinteistöjen purku on aloitettu.
  • Stålarminkatu 45 (Häkkisen konepaja) on haettu rakennuslupaa asuinkerrostaloille.
  • Tervahovinkatu 12 on haettu rakennuslupaa pienkerrostalolle piha-alueella.
  • Olemme antaneet lausunnon Kaupungin ympäristölautakunnalle sekä Kaupunkiympäristötoimialalle koskien Vähäheikkiläntien nopeuden laskua nykyisestä nopeudesta 50 km/h → 40 km/h. Tien liikennekuormitus on jo nykyisellään valtava ja tulee lisääntymään entisestään Pihlajaniemen rakentamisen aikana ja sen valmistuttua. Erityisesti rakennusaikana raskas liikenne tulee lisääntymään ja tästä aiheutuva tärinä saattaa aiheuttaa tien varrella sijaitsevissa pientaloissa vaurioita rakenteissa entisestään. Ympärivuorokautinen liikennemelu häiritsee merkittävästi asukkaita ja tien varrella on myös päiväkoteja, kouluja, sairaaloita ja vanhusten palvelutaloja, näin ollen tietä käyttää paljon ”riskiryhmiin” kuuluvia ihmisiä, joten alhaisempi ajonopeus tekee tiestä myös turvallisemman käyttää. Jäämme odottamaan, miten asia kehittyy.
  • Jäsenistöltämme on tullut ehdotus Mäkitupalaisten oman jätteenkeräys/lajittelupisteen perustamisesta. Jätteiden lajittelu on sen verran monimuotoinen asia tätä nykyä, että valitettavasti meidän resurssit eivät mitenkään riitä huolehtimaan laajan alueemme jätteiden keräämisestä. Meillä ei ole myöskään mitään paikkaa, mihin sellaisen perustaisi, se vaatisi paljon tilaa ja jätepisteen perustaminen useine eri keräysastioineen olisi mittava investointi ja sellaisen ylläpito kaikkine lieveilmiöineen olisi liian iso urakka tehtäväksi vapaaehtoisvoimin. Jätämme siis jätehuoltoasiat jatkossakin ammattilaisten hoidettavaksi.

Pekka Nylund

Palaa takaisin

0