Avoimet ympäristöasiat

 

Vähäheikkiläntie 37

 • HO on hyväksynyt KHOn palauttaman kaavoituspäätöksen ja siitä on valitettu uudestaan KHOlle huhtikuussa.Valitus on edelleen KHOn käsittelyssä.

Vähäheikkilän kentän aita

 • Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys teki 2.6.2019 esityksen aidan rakentamisen jatkamisesta myös kentän Valtaojantien puoleiseen reunaan. Aita on valmis, se rakennettiin viikolla 47. Esityksen yhteydessä pyydetyt uudet roska-astiat luvattiin toimittaa keväällä paikalleen.

Pihlajaniemen kaavoitus

 • Kaupunkiympäristötoimialan kaupunginsuunnittelun kaavoitusyksikkö järjesti 9.1. 2020 keskustelutilaisuuden Valtion Virastotalossa Pihlajaniemen kaavaluonnoksesta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Juha-Pekka Turunen. Tavoitteita ja prosessia esitteli kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen, Turun kaupunki. Alustavaa asemakaavaluonnosta esitteli Pekka Saarinen, Urbanity Oy ja Jarkko Kettunen. Lopulta oli yleisökeskustelu.
 • Tilaisuudessa oli valitettavan vähän osanottajia, joista kuitenkin merkittävä osa oli Mäkitupalaisia.
 • Kaavoitus tehdään alueen koon takia osina. Alueen pohjoisosan kaavaluonnos menee 21.1.2020 ympäristölautakunnan käsittelyyn ja asemakaavan hyväksymiskäsittely valtuustossa on suunnitelman mukaan syksyllä 2020 tai keväällä 2021. Infran rakentaminen alkaisi 2021, asuinrakentaminen 2022-2023 ja ensimmäiset asukkaat 2023-2024.
 • Keskustelussa nousi esiin mm. suunnitelmassa ollut etelä-pohjoissuuntaan nouseva rakennuskanta, jolloin korkeimmat rakennukset tulevat Vähäheikkiläntien reunaan ja varjostavat tien toisella puolella olevia
 • Myös Vähäheikkiläntien lisääntyvä liikenne herätti kysymyksiä tien kestävyydestä ja tien vieressä oleville omakotitaloille tulevista melu- ja tärinähaitoista.
 • Rantapromenaadin katkeaminen kasarmialueen kohdalta herätti
 • Luonnonsuojeluasiat herättivät keskustelua, mm. lepakoiden ym.
 • Alueen koko ja suuri asukasmäärä herätti epäilyksiä haittavaikutuksista ympäristöön, liikenteeseen ja
 • Kaupunginhallituksen hyväksymän Pihlajaniemen yleissuunnitelman asemakaavoituksen pohjaksi saa linkistä h ttp://ah.turku.fi/kh/2019/1007024x/3969184.htm. Kaavahausta löytyy selvitykset ja esitys lautakunnalle hakusanalla Pihlajaniemi h ttp://www.turku.fi/kaavahaku

– Pekka Nylund

 

Palaa takaisin

 

0