Ympäristö-, kaavoitus- ja liikenneasiat

1. Pihlajanimen yleisötilaisuuden esitykset ja muistio

Pihlajaniemen rakentamisen valmisteluun liittyvä yleisötilaisuus järjestettiin etätilaisuutena Teamsissa 28.4.2021 ja sen esitykset ja muistio löytyvät nyt Turun kaupungin nettisivuilta https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/projektit-ja-hankkeet/kaavoitukseen-liittyvia-hankkeita-ja-projekteja-0 Jos et päässyt osallistumaan tilaisuuteen, voit nyt käydä tutustumassa esityksiin ja muistioon.

Tässä myös muita Pihlajanimeen liittyviä linkkejä:

Linkki kaavan sivulle: https://www.turku.fi/kaavoitus/pihlajaniemi-15246-2018

Linkki vuorovaikutusraporttiin, jossa vastattu aiemmin tulleisiin kysymyksiin: https://kaupunkisuunnittelu.turku.fi/kaavoitus/15246-2018VuorovaikutusraporttinahtavillejalausunnoilleID7177-Valmisteluehdotus.pdf

Hulevesiselvitys:

https://kaupunkisuunnittelu.turku.fi/kaavoitus/15246-2018HulevesiselvitysRamboll26032021ID7100-Valmisteluehdotus.pdf

Liikenneselvitys:

https://kaupunkisuunnittelu.turku.fi/kaavoitus/15246-2018LiikenneselvitysWSP15012020ID7167-Valmisteluehdotus.pdf

Rakennettavuusselvitys:

https://kaupunkisuunnittelu.turku.fi/kaavoitus/15246-2018MaaperanrakennettavuusselvitysRamboll26032021ID7160-Valmisteluehdotus.pdf

www.turku.fi/pihlajaniemi kautta pääsee myös Senaatin sivuille, josta löytyy mm. video alueesta.

 

2. Korpilahdentie

Jäsenistöltä on tullut kysely, onko meillä tietoa, ollaanko alueellemme jossakin vaiheessa rakentamassa ns. Korpilahdentietä. Turun kaupungin kaavoitusohjelmassa 2018 – 2021 on mukana Korpilahdentie ja Heikkilän kasarmi -työnimiset alueet. Nk. Korpilahdentien alue sijaitsee Vähäheikkiläntien eteläpuolella ja ulottuu Hirvensalon puistotieltä Kaskentielle. Vuoden 1942 kaavassa näkyy varaus liikenneväylälle, joka siis olisi Korpilahdentie (merkitty punaisella viivalla). Meidän tietojemme mukaan tuo aikanaan kaavoitettu tiehanke on haudattu.

3. Kurjenmäen tunneli

Myös ns. Kurjenmäen tunneli on mietityttänyt jäsenistömme. Turun kaupunki on teettänyt esiselvityksen v. 2019 Kurjenmäen tunnelista. Turun Kurjenmäenpuiston alittavaa, Vähäheikkiläntietä ja Hippoksentietä yhdistävää tunnelia on esitetty mm. Hirvensalon uuden sillan vaihtoehtona ja helpottamaan Tiedepuiston kehittämisestä (Itäharju/Kupittaa) aiheutuvan lisääntyvän liikenteen toimivuutta. Tunneliin on varauduttu Kurjenmäenpuiston länsiosaan v. 2018 laaditussa Kurjenlinna-asemakaavassa. Tästäkään hankkeesta meillä ei Mäkitupayhdistyksessä ole tällä hetkellä uutta kerrottavaa, mutta arvelemme, ettei lähitulevaisuudessa tapahdu asian tiimoilta mitään. Tätäkin asiaa seuraamme silmä tarkkana. Tuon Kurjenmäen tunnelin esiselvityksen voitte käydä halutessanne tutustumassa Turun kaupungin sivuilla https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kurjenmaen_tunnelin_esiselvitys_2019.pdf

4. Fleminginpuistoon uusi hajunpoistoyksikkö

Kupittaankadun ja Daniel Hjortinkadun kulman lähelle ollaan rakentamassa hajunpoistoyksikköä. Yksikölle on olemassa rakennuslupa. Tarkoitus on entisestään vähentää ratkaisulla alueeseemme kohdistuvia viemäriverkoston hajuja. Nykyinen aktiivihiilisuodatin korvataan useammalla pienemmällä aktiivihiilisuodattimella ja 15 metrin poistoilmapiipulla. Uusi hajunpoistoyksikkö tulee mäen päälle ja nykyinen poistetaan viimeistään syksyllä. Rakennuslupaan liittyy myös istutusten toteuttaminen hajunpoistoyksikön läheisyyteen ja nykyisen suodattimen alueen ennallistaminen.

Brita Palmroth

Palaa takaisin