Kutsu kevätkokoukseen 2024_04_22

Sinulla on mahdollisuus osallistua myös etänä Teamsin kautta.

Jos osallistut etänä, liity kokoukseen klikkaamalla linkkiä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUzNGYwYTEtZmU1MC00ZTFkLTg4OGMtOTlhYzgzMzFkOGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e5822b4d-1441-4db9-a65a-db5a63840c75%22%2c%22Oid%22%3a%227f068a99-28f1-4b38-8517-75aec04e14cc%22%7d

Liityttyäsi kirjoita kokouksen chattiin koko nimesi, jotta saamme tiedon osallistumisestasi osallistujalistaan.