Louna TPK ry on hyväksynyt Turku Energian tarjouksen uudesta 24kk sähkösopimuksesta kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2024 seuraavin hinnoin:

 • yleissähkön energia 27,10 snt/kWh, perusmaksu 1,50 €/kk
 • yösähkön päiväenergia 28,78 snt/kWh ja yöenergia 26,85 snt/kWh, perusmaksu 2,00 €/kk
 • kausisähkön hintaa ei enää ole tarjolla vaan nykyiset kausisähköasiakkaat (2kpl) saavat tarjouksen yleissähkön hinnalla

Sähkötarjouksen lähetysprosessi aloitetaan Turku Energialla alkaen 22.9. eli noin 40 päivää ennen eräpäivää. Prosessi on seuraava:

 • Lähetämme tarjouskirjeen kaikille nykyisille asiakkaille joko sähköpostilla tai paperikirjeellä sekä myös muistutuksen tekstiviestillä. Tekstiviesti on tällä kertaa vain muistus eikä sillä voi hyväksyä uutta tarjousta (kuten viime kerralla), koska sen toiminnallisuus ei mahdollista jäsenen ja ex-jäsenen erottelua.
 • Jäsenet ohjataan tekemään uusi Louna TPK -sähkösopimus EnergiaOnlineen www.energiaonline.fi käyttäen tarjouskoodia tai palauttamaan postitse tarjouskirjeestä leikattu lipare, johon hän on merkinnyt tarjouskoodin.
 • Kirjeessä on ohjeistettu tarjouksen hyväksyminen em. tavoilla.
 • Mikäli jäsen ei hyväksy uutta määräaikaista sähkötarjousta, hän siirtyy pörssihintaiselle Louna Tunti -sähkösopimukselle 1.11. alkaen.
 • Ex-jäsenet eivät tiedä tarjouskoodia ja he saavat halutessaan 24kk määräaikaisen Louna Lähi -sähkösopimuksen, jonka hinta on selkeästi kalliimpi.

Tarjous päättyy prosessissa 19 pv ennen eräpäivää eli 13.10.2022 – eli sen jälkeen järjestelmään muodostuu taustalle toistaiseksi voimassa oleva Louna Tunti -sopimus mikäli henkilö ei hyväksynyt määräaikaista jatkotarjousta.

Yleistä sopimuksesta ja ehdoista:

 • Sopimus on voimassa 24kk eli 1.11.2022 – 31.10.2024.
 • Sopimusta ei voi tehdä ilman kampanjakoodia.
 • Sopimuksen voi tehdä myös soittamalla asiakaspalveluun 02 2628 111 / kirjoittamalla sähköpostin asiakaspalvelulle [email protected]  ja ilmoittamalla koodin (esim. ihan uudet jäsenet).
 • Sopimuksen tekemisen jälkeen jäsen saa sopimusvahvistuksen sähköpostilla tai kirjeitse sekä myös yksilölliset sopimusehdot. Yleiset sähkönmyyntiehdot SME 2014 löytyvät Turku Energian verkkosivuilta. SME 2014 -ehdot lähetetään myös erikseen pyydettäessä postitse asiakkaalle.
 • Sopimushintojen muuttaminen

Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, on myyjällä oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lukien kun muutos tai päätös tuli voimaan.

 • Sopimusta ei voi irtisanoa kuluitta kesken sopimuskauden. Tarvittaessa sen voi irtisanoa yksilöllisten sopimusehtojen (lähetetään asiakkaalle aina sopimuksen tekemisen jälkeen yhdessä sopimusvahvistuksen kanssa) kohdan 12. mukaisesti:

Määräaikainen myyntisopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta sähkönmyyntiehdot SME 2014 mukaisesti, jollei kohdista 10.2.1 – 10.2.5. sekä 10.5. muuta johdu. Mikäli asiakas yksipuolisesti haluaa purkaa sopimuksen kesken sopimuskauden, on siitä sovittava myyjän kanssa. Tässä tapauksessa asiakkaalta veloitetaan määräaikaisen sopimuksen määräajan umpeutumiseen asti kuuluvat perusmaksut ja vuosiennusteen (vuosiennuste arvioidaan asiakkaan toteutuneen kulutuksen mukaisesti) mukaiset energiamaksut sekä mahdollisista asiakkaalla olevista lisäpalvelutuotteista muodostuneet kulut. Käyttöpaikan vaihtuessa määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa veloituksetta (muutto).
Määräaikainen myyntisopimus päättyy määräajan umpeutumisen jälkeen, toisin kuin SME 2014 kohdassa 10.2.1 on määritelty. Irtisanomisen jälkeen turvaamme asiakkaan sähkön toimituksen kulloinkin voimassa olevalla toimitusvelvollisella sähkönmyyntituotteella.
(SME 2014 kohdista 10.2.1 – 10.5. kopio liitteenä)

 • Louna TPK -sopimuksen saa jäsenen nimellä enintään 2 kohteeseen riippumatta kohteen sijaintiosoitteesta.
 • Jos jäsen ei hyväksy määräaikaista Louna TPK -tarjousta, turvaamme hänen sähkönsaantinsa 1.11. alkaen toistaiseksi voimassa olevalla Louna Tunti -sopimuksella, jonka energian hinta vaihtelee tunneittain. Louna Tunti -sopimuksen voi halutessaan vaihtaa toiseen sähkösopimukseen ja vaihtoon kuluu aikaa 14 vrk. Jos jäsen haluaa vaihtaa toiseen Turku Energian sähkösopimukseen, hän voi ottaa yhteyden asiakaspalveluumme. Jos jäsen haluaa vaihtaa toiselle sähkönmyyjälle, hän ottaa yhteyden uuteen myyjään, joka puolestaan hoitaa vanhan sopimuksen irtisanomisen Turku Energian kanssa.
 • Mikäli markkinatilanne sallii, tulee marraskuussa tarjolle uusille jäsenille kohdennettu etuhintainen määräaikainen sähkösopimus, jonka saa lunastettua koodilla, kuten aikaisemminkin. Tämä sopimus on voimassa 31.10.2024 asti eli alle 24kk. Puheenjohtajille välitetään uusi koodi aina hintatason päivittymisen jälkeen.