Kutsu kevätkokoukseen 2023

Linkki kevätkokoukseen on tässä. Kopioi linkki selaimen osoitekenttään.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA5ZTk0OGUtOTlkNS00N2U1LWIwM2QtMWNmYmFlYTIyMGNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216135e03-b9d1-4d66-ae8d-50ceb6685b63%22%2c%22Oid%22%3a%228a0a0f65-102d-4ae4-ad70-0b3aa92a8e79%22%7d

Palaa takaisin