Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen 110-vuotisjuhla

Kutsu Mäkitupalaisten 110 v. juhliin

Alueemme kaavoituksen tilanne (9.3.2019)

7.3.2019 Mäkitupatalolla oli asukastilaisuus, johon osallistuivat myös kaupunkiympäristötoimialan kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari, kaupunkiympäristölautakunnan pj. Saara Ilvessalo ja vpj. Olli A. Manni.

Tilaisuudessa kävimme läpi myös yhteenveto jäsenkyselymme kommenteista, jotka koskivat kolmea ajankohtaista asemakaavamuutosta. Keskikastari halusi myös saada kaikki kyselyn kommentit luettavakseen.

Heikkilän kasarmialueen asemakaavamuutos on nyt vireillä ja se tulee olemaan suuri muutos alueellamme, sillä tänne kaavaillaan kokonaan uutta asumisaluetta tuhansilla asukkailla. Suunnitelmat eivät tietenkään toteudu hetkessä, mutta kaavoitusprosessi etenee vauhdilla. Naapuriyhdistysten hallitusten yhteiskokouksessa 4.3.2019 todettiin, että tärkeät asiamme voi yhdistää kolmeen kohtaan:

  • Asukkaat ja liikenne, mihin kuuluu myös kulkuväylät ja esteettömyys
  • Luontoarvot, joka pitää sisällään hiilineutraaliuden ja monimuotoisuuden
  • Palvelut, liikuntapaikat ja viihtyvyys.

Keskustelutilaisuuden yhdeksi suurimmaksi puheenaiheeksi nousi liikennekysymykset, kun asukasmäärä, joka kulkee täältä Vähä-Heikkilän suunnasta itään Kupittaalle ja Itäharjulla kasvaa tuhansille (mahd. 5000 kasarmialueella, 15000 Hirvensalossa) samalla kun työpaikkojen määrä kasvaa toisessa päässä. Tutkittiin myös runkolinjauudistusta tähän alueeseen liittyen, mutta siellä ei nykyisellään ole linjoja, jotka tukisivat tämän suunnan huimaa liikennekasvua. Tähän yhdistyksen on Ilvessalon mielestä syytä ottaa kantaa.

Myös palveluista keskusteltiin. Katsottiin jäsenkyselyssämme annettuja kommentteja, mitkä kiinnostivat vieraita ja asukkaita. On mainittu mahdollisena, että Kasarmialueelle tulisi urheilu- ja liikuntakeskus, mikä on yksi asia, jota haluamme edistää naapuriyhdistysten kanssa. Tämä olisi monen mielestä hyvä lähipalvelu, joka helpottaisi kulkemistamme täältä ”liikennesumpusta” liikuntapaikoille.

Luontoarvoista kommentoitiin jonkun verran, mutta nämä kysymykset eivät näyttäneet kiinnostavan vieraitamme suuresti.

Kaavasta on toistaiseksi julkaistu osallistumis ja arviointisuunnitelma. (Tämä sekä aikanaan muut kaavaan liittyvät dokumentit löytyvät Turun kaupungin kaavahausta. Syötä tällöin esim. kaavatunnus 26/2018 taikka nimen osa ”heikkilä”.)

Yhdistyksen mielipidelausunto Heikkilän kasarmialueen OAS:sta: Mielipidelausunto_Pihlajaniemen_kaavasta.pdf

Tonttumäki/Fleminginpuiston kaavoitus on keskeytyksissä ja sen suunnittelu jatkuu aikaisintaan vuonna 2022. Asukas Urpo Jalava nosti tästä kysymyksen ”Miksi alue täytyy kaavoittaa?”. Tämä on hyvä kysymys, mutta hyvää vastausta emme saaneet. Manni ja Ilvessalo kertoivat, että kaupunki on kasvamassa lähivuosikymmeninä ja että asumisalueita täytyy sen takia ottaa suunnitteluun reilusti. Kuitenkaan ei olla täyttämässä koko puistoa asunnoilla, joten ne muutamat talot mitä puistoon täten voisi mahduttaa, eivät ole merkittäviä tekijöitä tähän tulevien vuosikymmenten kasvuun. Kysymys ”miksi” on siis edelleen auki.

Nk. Korpilahdentien kaavoitus, joka tarkoittaa Vähäheikkiläntien ja Puistomäenkadun väliä Ispoisten Puistotiestä Rykmentintiehen on sekin keskeytetty ja uusi ajankohta on auki.

Tästä Keskikastari kertoi, että rakennuttaja oli esittänyt että koko kartassa näkyvä alue olisi kaavoitettu kerralla, mutta kaupungin mielestä tämä ei olisi tuonut mitään etua, ja alueen itä- ja länsipäät ovatkin aivan eri luonteisia. Itäpuolen joutomaa (9 kohdalla) on hankala, sillä siellä kulkee hyvin paljon putkia yms. maassa. Kysyttäessä mitä alueelle saattaisi tulla, Keskikastarin vastaus on, että asuntoja. Kysymykseen tuleeko kerrostaloja ei vastattu, mutta tuskin tänä päivänä suunnitellaan omakotitaloja keskelle kaupunkia.

Vähäheikkiläntie 37 kaavavalitus

KHO on palauttanut Vähäheikkiläntie 37 kaavavalitukset hallinto-oikeuteen ja määrännyt tutkimaan valitukset uudelleen, muilta osin kuin KHOn kumoaman hylkäyspäätöksen osalta.

Mäkitupalaisyhdistyksen tekemät huomautukset Turun yleiskaava 2029-luonnokseen

Mäkitupalaiset tekivät tammikuussa 2019 seuraavia huomautuksia Turun yleiskaavaluonnokseen. Lausunto löytyy arkistosta klikkaamalla tästä.

  • Vähäheikkiläntien jatko Kurjenmäen läpi Hippoksentielle.
  • Puistomainen kävelytie/kevyen liikenteenväylä Pihlajaniemen ja kasarmialueen kautta rantaa pitkin, niin että se yhdistää Majakkarannan ja Uittamon.
  • Puistomainen kävelytie/kevyen liikenteenväylä Varsojan reunaa pitkin Ispoisten Puistotieltä Pihlajaniemeen.
  • Varsojan putkiosuuden avaaminen ja maisemoiminen puistoksi koko matkaltaan.
  • Pihlajaniemen tiheikköalueen säilyttäminen
  • Jos Uittamon sillan rakentaminen toteutuu, sitä kautta kulkeva liikenne on suunnattava Eteläkaaren kautta Kupittaan/Helsingintien suuntaan, eikä Ispoisten Puistotien kautta Myllytunneliin ja keskustaan.

 

Pekka Nylund, Camilla Grönqvist

 

 

0